Friday, June 26, 2009

[S.A] BIOMESTA diluluskan~

Berita baik untuk semua pelajar Fakulti Bioperubatan dan Sains Kesihatan

Sukacita dimaklumkan kepada semua pelajar Fakulti Bioperubatan dan Sains Kesihatan Unisel adalah dimaklumkan bahawa Persatuan Biomesta telah diluluskan oleh TNC HEP unisel pada 8 Jun 2009. Di harap dengan adanya persatuan ini semua pelajar di bawah fakulti Bioperubatan dan Sains Kesihatan dapat memberi komitmen bukan sahaja dalam bidang pelajaran malah dalam bidang kokurikulum bagi meningkatkan lagi kualiti sebagai mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang dan berkebolehan dalam bidang masing-masing kelak.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home